Barion Pixel

20 létfontosságú szempont

A rémálomba torkolló parkettázás 20 lehetséges forrása különös tekintettel
a padlófűtéssel kombinált melegburkolat esetében.

(Az alábbi tényezők jelentős része a fűtetlen padlóra való burkolás esetében is irányadó.)

1.

Itt baj lehet: Mérési pontok

Az aljzat biztonságos nedvességtartalom méréshez a gépészeti tervben előre kijelölt pontjait a kőművesnek meg kell jelölni. Padlófűtéssel kombinált melegburkolat esetében a mérési pontokat úgy kell kijelölni, hogy a fűtéscsövektől legalább 10 cm-re legyenek.

 

2.

FONTOS! – Aljzat átfogó bevizsgálása

Padlófűtéssel kombinált melegburkolat esetében a maradék nedvességtartalom megállapításán kívül, a burkoló feladatai közé tartozik hogy betekintsen a próbafűtési jegyzőkönyvbe és ellenőrizze, hogy nem képződtek e repedések az esztrichen.

a) A padlófűtés felfűtési és lehűtési fázisokat a terítőrétegnek megfelelően, egy több hétig tartó speciális folyamattal kell elvégezni, amelynek megfelelő időpontjaiban végezhető csak el a nedvességtartalom mérése.

b) A „CM készülékkel” végzett mérések esetén cementesztrichnél az eredmény 1,8%ot, Anhydrit rétegnél a 0,3%ot nem haladhatja meg.

Amennyiben úgy érzi, hogy ezen a területen baj lehet, jelenleg 50% kedvezménnyel vállalunk jegyzőkönyvesített, műszeres aljzat bevizsgálást.

A részleteknek itt nézhet utána: Hogyan kerülheti el a burkolat felpúposodását?

3.

Nem megfelelő fa alkalmazása

A tervezésnél figyelembe kell venni, hogy a parketta alapvetően hőszigetelő. Ezért 15 mm-nél vastagabb és rossz hővezetőképességű lágylombosok és fenyők alkalmazását kerülni kell. Legalkalmasabb parkettatípus a készparketta. A vékony csaphornyos parketta vagy a mozaik parketta alkalmazását nem lehet kizárni, de ezek lerakása nagyobb körültekintést igényel. Nem javasoljuk Bükk és Juhar fedőrétegű szalagparketták és padlófűtés együttes alkalmazását a két fafaj magas hő tágulás és zsugorodási tényezői miatt.

Nem megfelelő fa alkalmazása

Dolgoztasson olyan szakemberekkel akiknek mindez evidens!

4.

Szigetelőfilc

A beton és a parketta közé fólia vagy szigetelőfilc mely a hagyományosan lerakott parkettáknál követelmény nem kerülhet.

5.

Segédanyagok

A felhasznált valamennyi segédanyagnál a vivőági hőmérsékleten hőállónak, öregedésre érzéketlennek kell lenniük.

6.

Fűtőcsövek távolsága

A fűtőcsövek közti távolság ne haladja meg a 150 mmt, mert ez által a parketta felületi hőmérsékletének eloszlása kedvezőbb lesz.

7.

Fűtőcsövek lefedettségi szintje

Fűtőcsöveket teljes felületre le kell rakni, még ha ezt a hőigény nem is indokolja.

8.

Szigetelés 

Mivel korlátozott a padlófelület hő leadása, a helyiséget akár pótlólagosan is hő szigetelni kell. Hőszigetelés értékeinek el kell érni az újonnan épült épületek hő védelmének minimális követelményeit.

Itt baj lehet: Szigetelés

Dolgoztasson olyan szakemberekkel akiknek mindez evidens!

9.

Vízhőmérséklet 

A fűtést úgy kell tervezni, hogy a vivőági vízhőmérséklet ne lépje túl még a leghidegebb napokban sem az 50 C ot.

10.

Padlóhőmérséklet

A parketta felületi hőmérséklete (talphőmérséklet) sohasem lépheti túl a 28 C-ot, mint hő, fiziológiai korlátot.

11.

Esztrich vastagsága 

Az esztrich minimális vastagsága a fűtőcsövek felett nem lehet kevesebb 45 mm-nél. Ajánlott a 60 mm.

12.

A parketta nedvességtartalma 

A lerakott parketta nedvességtartalma nem haladhatja meg a 9 ± 2%-ot, mert különben rések keletkezésével kell számolni.

13.

Esztrich nedvességtartalma 

A legtöbb probléma a nem kellően kiszárított esztrichre történő parkettázás miatt következett be. Az esztrich nedvességtartalma irodalmi adatok szerint nem haladhatja meg a 1,8 %-ot.

Itt NAGY baj lehet:
Esztrich nedvességtartalma

Dolgoztasson olyan szakemberekkel akiknek mindez evidens!

14.

A próbafűtés

A felfűtést az esztrich bedolgozását követő betonkötés befejeződése után szabad megkezdeni. A felfűtést legalább 50 C on illetve a tervező által megengedett max. értéken, kell végezni a mellékelt leírás szerint. A fűtés bekapcsolása után a víz hőmérséklete naponta 10° C-al emelhető.

15.

Ragasztás 

A leragasztás egyértelműen csökkenti a beton esztrichen és a parkettán kialakuló hő hidat. Leragasztás esetén poliuretán ragasztót javasolt használni. A leragasztást követően a ragasztó használati utasításában leírt pihentetési időt be kell tartani.

16.

Tágulási hézagok 

A fal és az esztrich illetve a fal és a parketta között és az 50 m2-nél nagyobb helyiségekben középen tágulási hézagot kell hagyni.

17.

Páratartralom 

A padlófűtéssel egybeépített parkettázott helység relatív páratartalma nem csökkenhet 50 % alá. Száraz levegő kialakulásakor mesterségesen pótolni kell a hiányzó légnedvességet.

18.

Felfűtés és lehűtés 

A felfűtés és a lehűtés mindig fokozatosan menjen végbe, így elkerülhetők az esetleges feszültségek. Az 5 napos fokozatos átmenetet mindig be kell tartani.
FONTOS: A felfűtés és visszahűtési folyamat időtartama az esztrich anyagához a készítéskor adagolt megfelelő, fajta adalékanyagok segítségével jelentősen, akár a tizedére is csökkenthető.

Itt baj lehet:
Felfűtés és lehűtés

Dolgoztasson olyan szakemberekkel akiknek mindez evidens!

19.

Hőhatároló 

Az előremenő vízhőmérsékletnél hő határolót kell beépíteni, hogy semmiképpen ne lépje túl a megengedett értéket.

20.

FONTOS! – Takarítási szokások

A takarításnál a bő vizes felmosást kerülni kell, mert ezek a rendszerek érzékenyebbek mindennemű nedvességváltozásra.

Amennyiben úgy érzi, hogy itt baj lehet nézzen utána az alábbi DÍJMENTES tanácsadócsomagjaiknak! 

“DÍJMENTES, PROFESSZIONÁLIS és PRÉMIUM Fapadló Mentőcsomag”

Milliós károktól, soktízezres felesleges kiadástól
és több hetes vesződéstől kímélheti meg. Részleteket lent…