Barion Pixel

20 létfontosságú szempont

A rémálomba torkolló parkettázás 20 lehetséges forrása különös tekintettel
a padlófűtéssel kombinált melegburkolat esetében.

(Az alábbi tényezők jelentős része a fűtetlen padlóra való burkolás esetében is irányadó.)

1.

Itt baj lehet: Mérési pontok

Az aljzat biztonságos nedvességtartalom méréshez a gépészeti tervben előre kijelölt pontjait a kőművesnek meg kell jelölni. Padlófűtéssel kombinált melegburkolat esetében a mérési pontokat úgy kell kijelölni, hogy a fűtéscsövektől legalább 10 cm-re legyenek.

 

2.

FONTOS! – Aljzat átfogó bevizsgálása

Padlófűtéssel kombinált melegburkolat esetében a maradék nedvességtartalom megállapításán kívül, a burkoló feladatai közé tartozik hogy betekintsen a próbafűtési jegyzőkönyvbe és ellenőrizze, hogy nem képződtek e repedések az esztrichen.

a) A padlófűtés felfűtési és lehűtési fázisokat a terítőrétegnek megfelelően, egy több hétig tartó speciális folyamattal kell elvégezni, amelynek megfelelő időpontjaiban végezhető csak el a nedvességtartalom mérése.

b) A „CM készülékkel” végzett mérések esetén cementesztrichnél az eredmény 1,8%ot, Anhydrit rétegnél a 0,3%ot nem haladhatja meg.

Amennyiben úgy érzi, hogy ezen a területen baj lehet, jelenleg 50% kedvezménnyel vállalunk jegyzőkönyvesített, műszeres aljzat bevizsgálást.

A részleteknek itt nézhet utána: Hogyan kerülheti el a burkolat felpúposodását?

3.

Nem megfelelő fa alkalmazása

A tervezésnél figyelembe kell venni, hogy a parketta alapvetően hőszigetelő. Ezért 15 mm-nél vastagabb és rossz hővezetőképességű lágylombosok és fenyők alkalmazását kerülni kell. Legalkalmasabb parkettatípus a készparketta. A vékony csaphornyos parketta vagy a mozaik parketta alkalmazását nem lehet kizárni, de ezek lerakása nagyobb körültekintést igényel. Nem javasoljuk Bükk és Juhar fedőrétegű szalagparketták és padlófűtés együttes alkalmazását a két fafaj magas hő tágulás és zsugorodási tényezői miatt.

Nem megfelelő fa alkalmazása

Dolgoztasson olyan szakemberekkel akiknek mindez evidens!

4.

Szigetelőfilc

A beton és a parketta közé fólia vagy szigetelőfilc mely a hagyományosan lerakott parkettáknál követelmény nem kerülhet.

5.

Segédanyagok

A felhasznált valamennyi segédanyagnál a vivőági hőmérsékleten hőállónak, öregedésre érzéketlennek kell lenniük.

6.

Fűtőcsövek távolsága

A fűtőcsövek közti távolság ne haladja meg a 150 mmt, mert ez által a parketta felületi hőmérsékletének eloszlása kedvezőbb lesz.

7.

Fűtőcsövek lefedettségi szintje

Fűtőcsöveket teljes felületre le kell rakni, még ha ezt a hőigény nem is indokolja.

8.

Szigetelés 

Mivel korlátozott a padlófelület hő leadása, a helyiséget akár pótlólagosan is hő szigetelni kell. Hőszigetelés értékeinek el kell érni az újonnan épült épületek hő védelmének minimális követelményeit.

Itt baj lehet: Szigetelés

Dolgoztasson olyan szakemberekkel akiknek mindez evidens!

9.

Vízhőmérséklet 

A fűtést úgy kell tervezni, hogy a vivőági vízhőmérséklet ne lépje túl még a leghidegebb napokban sem az 50 C ot.

10.

Padlóhőmérséklet

A parketta felületi hőmérséklete (talphőmérséklet) sohasem lépheti túl a 28 C-ot, mint hő, fiziológiai korlátot.

11.

Esztrich vastagsága 

Az esztrich minimális vastagsága a fűtőcsövek felett nem lehet kevesebb 45 mm-nél. Ajánlott a 60 mm.

12.

A parketta nedvességtartalma 

A lerakott parketta nedvességtartalma nem haladhatja meg a 9 ± 2%-ot, mert különben rések keletkezésével kell számolni.

13.

Esztrich nedvességtartalma 

A legtöbb probléma a nem kellően kiszárított esztrichre történő parkettázás miatt következett be. Az esztrich nedvességtartalma irodalmi adatok szerint nem haladhatja meg a 1,8 %-ot.

Itt NAGY baj lehet:
Esztrich nedvességtartalma

Dolgoztasson olyan szakemberekkel akiknek mindez evidens!

14.

A próbafűtés

A felfűtést az esztrich bedolgozását követő betonkötés befejeződése után szabad megkezdeni. A felfűtést legalább 50 C on illetve a tervező által megengedett max. értéken, kell végezni a mellékelt leírás szerint. A fűtés bekapcsolása után a víz hőmérséklete naponta 10° C-al emelhető.

15.

Ragasztás 

A leragasztás egyértelműen csökkenti a beton esztrichen és a parkettán kialakuló hő hidat. Leragasztás esetén poliuretán ragasztót javasolt használni. A leragasztást követően a ragasztó használati utasításában leírt pihentetési időt be kell tartani.

16.

Tágulási hézagok 

A fal és az esztrich illetve a fal és a parketta között és az 50 m2-nél nagyobb helyiségekben középen tágulási hézagot kell hagyni.

17.

Páratartralom 

A padlófűtéssel egybeépített parkettázott helység relatív páratartalma nem csökkenhet 50 % alá. Száraz levegő kialakulásakor mesterségesen pótolni kell a hiányzó légnedvességet.

18.

Felfűtés és lehűtés 

A felfűtés és a lehűtés mindig fokozatosan menjen végbe, így elkerülhetők az esetleges feszültségek. Az 5 napos fokozatos átmenetet mindig be kell tartani.
FONTOS: A felfűtés és visszahűtési folyamat időtartama az esztrich anyagához a készítéskor adagolt megfelelő, fajta adalékanyagok segítségével jelentősen, akár a tizedére is csökkenthető.

Itt baj lehet:
Felfűtés és lehűtés

Dolgoztasson olyan szakemberekkel akiknek mindez evidens!

19.

Hőhatároló 

Az előremenő vízhőmérsékletnél hő határolót kell beépíteni, hogy semmiképpen ne lépje túl a megengedett értéket.

20.

FONTOS! – Takarítási szokások

A takarításnál a bő vizes felmosást kerülni kell, mert ezek a rendszerek érzékenyebbek mindennemű nedvességváltozásra.